• Balans: Landelijke vereniging voor kinderen met leer-, ontwikkelings- en gedragsproblemen.
  • Quadraat: Orthopedagogisch bureau.
  • Lexima: ICT hulpmiddelen bij dyslexie.
  • Bureau Wantveld: diagnostiek en behandeling van problemen bij jeugdigen en kinderen is een specialisatie van deze praktij

Remedial Teaching voor het basisonderwijs in de Bollenstreek

Praktijk voor Remedial Teaching van Ada Geerlings (remedial teaching en studiebegeleiding).
Leerlingen uit de regio Noordwijkerhout, Voorhout, Noordwijk, Sassenheim en Vogelenzang kunnen bij mij terecht voor begeleiding van o.a. rekenen, taal, lezen.