Basisregistratie LBRT/vergoeding zorgverzekeraar

Mijn praktijk is geregistreerd bij Landelijke Beroepsvereniging voor Remedial Teachers (LBRT), dit houdt in dat ik ben opgenomen in het kwaliteitsregister van deze beroepsvereniging en voldoe aan de kwaliteitseisen die zij stellen.

Mijn praktijk komt dan ook in aanmerking voor de hieronder vermelde vergoeding vanuit de zorgverzekering.

Een veel gestelde vraag van ouders gaat over de mogelijke vergoeding van Remedial Teaching. Hieronder het antwoord wat de LBRT hierover geeft op de site.

 

1) Wordt remedial teaching vergoed door de zorgverzekeraars?

Voor een (basis) geregistreerd RT’er zijn er op dit moment alleen bij zorgverzekeraar Zorg & Zekerheid (aanvullende verzekering AV-GeZZin, AV-Totaal en AV-Cum Laude) vergoedingen voor ouders mogelijk. Wellicht als de remedial teacher deelgenoot uitmaakt van een grotere groepspraktijk met orthopedagogen en psychologen zullen vergoedingen via de gemeentes mogelijk zijn. Hiervoor kan de hoofdbehandelaar de remedial teacher inzetten via de tenzij-regeling.

Heeft een kind (tot en met 12 jaar) ernstige dyslexie? Neem dan contact op met uw gemeente voor vergoeding vanuit de Jeugdwet. Een dyslexie-onderzoek wordt door een gemeente vergoed als er sprake is van driemaal achtereenvolgens een E-score op de Cito DMT. Er moet sprake zijn van ernstige dyslexie én van enkelvoudige dyslexie. Dat betekent dat het kind geen bijkomende stoornis heeft, zoals ADHD of autisme. U kunt ook op school navragen wat de mogelijkheden zijn.