U kunt op mij een beroep doen wanneer uw kind problemen heeft met:

 • lezen
 • ontluikende geletterdheid/auditieve vaardigheden
 • spelling
 • werkwoordspelling
 • zinsontleden en woordbenoemen
 • rekenen
 • begrijpend lezen
 • woordenschat
 • taakaanpak  
 • de aanpak bij het leren van vreemde talen
 • de aanpak bij het leren voor proefwerken


Remedial Teaching voor het basisonderwijs in de Bollenstreek

Praktijk voor Remedial Teaching van Ada Geerlings (remedial teaching en studiebegeleiding).
Leerlingen uit o.a. de regio Noordwijkerhout, Voorhout, Noordwijk, Sassenheim en Vogelenzang kunnen bij mij terecht voor begeleiding van o.a. rekenen, taal, lezen. Nu ook online lessen en begeleiding.