Nieuwe leerlingen komen eerst voor een intake gesprek, daarna volgt een gesprek met de leerkracht. Op basis van deze gegevens wordt het begeleidingsplan gemaakt. De voortgang van de begeleiding wordt vastgelegd in een voortgangsverslag. De frequentie van de verslaggeving hangt af van de problematiek van de leerling, maar gebeurt minimaal 2x per jaar.

Soms komt het voor dat de informatie vanuit het intakegesprek en het gesprek met de school niet voldoende is en het nodig is dat ik de leerling verder onderzoek. Een uitgebreid pedagogisch didactisch onderzoek neemt ongeveer 5 uur in beslag (inclusief rapportage en gesprek).

Declaraties worden per maand achteraf verstuurd, betaling dient plaats te vinden binnen 14 dagen na datum van de rekening.

De leerlingen zijn een uur bij mij, een groot deel van dit uur wordt gebruikt voor de begeleiding (45 minuten). De resterende tijd wordt gebruikt voor de overdracht, het bespreken van het huiswerk en de vorderingen.

Bij de jongere leerlingen zijn de ouders meestal aanwezig bij de les (t/m groep 5). De oudere leerlingen komen vaak alleen. U bent natuurlijk altijd welkom bij de les.

De begeleiding vindt plaats in overleg met de school en wordt afgestemd op de ontwikkeling van de leerling.

Het is belangrijk dat de aangeboden oefenstof thuis nog doorgeoefend wordt. De leerling heeft een speciale RT map met daarin een logboekje en de oefeningen voor de komende week. In overleg met de ouders en de leerling worden thuis een aantal oefenmomenten gepland. 

Remedial Teaching voor het basisonderwijs in de Bollenstreek

Praktijk voor Remedial Teaching van Ada Geerlings (remedial teaching en studiebegeleiding).
Leerlingen uit de regio Noordwijkerhout, Voorhout, Noordwijk, Sassenheim en Vogelenzang kunnen bij mij terecht voor begeleiding van o.a. rekenen, taal, lezen.