Opzet begeleiding:

Nieuwe leerlingen komen eerst voor een intake gesprek, daarna volgt een belafspraak met de leerkracht. Op basis van deze gegevens wordt het begeleidingsplan gemaakt. De voortgang van de begeleiding wordt vastgelegd in een voortgangsverslag. De frequentie van deze rapportage hangt af van de problematiek van de leerling. Regelmatig ontvangen de ouders en de leerkracht een update over de voortgang van de begeleiding van de leerling en een overzicht van de toetsresultaten van het testcentrum van Boom testuitgeverij.

Soms komt het voor dat de informatie uit het intakegesprek en het gesprek met de school niet voldoende is en het nodig is dat ik de leerling verder onderzoek. Voor een uitgebreid pedagogisch didactisch onderzoek reken ik gemiddeld 5 x het uurtarief (inclusief rapportage en gesprek).

De begeleiding vindt plaats in overleg met de school en wordt afgestemd op de ontwikkeling van de leerling.

Wilt u telefonisch overleg over de begeleiding en de vorderingen van uw kind dan kan er in overleg een belafspraak gemaakt worden

  1. De volgende begeleidingsvormen zijn mogelijk:

    1. De leerlingen zijn 55 minuten bij mij in de praktijk (45 minuten les en 10 minuten extra voor het halen en brengen), de leerling krijgt feedback en instructie over de weektaak. Daarnaast wordt er samen geoefend op de tablet en schriftelijk. De ouder/leerling ontvangt 1 keer per week een e-mail met de weektaak en feedback over het oefenen.
    2. De leerling krijgt 45 minuten per week online begeleiding, de leerling krijgt feedback en instructie over de weektaak. Tijdens de les is er contact met de leerling via een WhatsApp videogesprek of Google Meet. De leerling ontvangt via de e-mail werkbladen om ook schriftelijk te kunnen oefenen. De ouder/leerling ontvangt 1 keer per week een e-mail met de weektaak en feedback over het oefenen.
    3. Adviesgesprek: Het is ook mogelijk om een alleen adviesgesprek te plannen waarin we de problematiek van de leerling in kaart brengen en er advies wordt gegeven over oefenmogelijkheden thuis. De leerling kan dan eventueel toegang krijgen tot het online oefenmateriaal en daar thuis m.b.v. de ouders mee aan de slag gaan.

Voor tarieven m.b.t. de verschillende begeleidingsvormen en de kosten van een onderzoek of adviesgesprek, verwijs ik naar mijn informatiebrief die u kunt aanvragen via mijn e-mailadres. (Zie onder contact/tarieven).

 

 

Remedial Teaching voor het basisonderwijs in de Bollenstreek

Praktijk voor Remedial Teaching van Ada Geerlings (remedial teaching en studiebegeleiding).
Leerlingen uit o.a. de regio Noordwijkerhout, Voorhout, Noordwijk, Sassenheim en Vogelenzang kunnen bij mij terecht voor begeleiding van o.a. rekenen, taal, lezen. Nu ook online lessen en begeleiding.